Tin tức

  • Triển lãm Nhựa bền vững Trung Quốc 2021

    “Triển lãm Nhựa bền vững Trung Quốc 2021” tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Nam Kinh từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11 năm 2021 2021 là năm đầu tiên trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14.Để thực hiện triệt để khái niệm phát triển mới, chứng minh những ưu điểm của nhựa trong việc bảo vệ môi trường, xanh và...
    Đọc thêm
  • Phân tích ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh đến ngành nhựa

    Phân tích tác động của tình hình dịch bệnh đối với ngành nhựa Kể từ khi dịch Xinguan bùng phát vào năm 2020, nó đã ảnh hưởng đến sức khỏe, nền kinh tế và xã hội của người dân.Đặc biệt, dịch bệnh đã làm giảm nhu cầu đơn hàng ngoại thương, giảm năng lực sản xuất, nâng cấp kiểm soát...
    Đọc thêm