Tham quan nhà máy

Phòng thí nghiệm quốc gia:

Phòng thí nghiệm Shenma Thượng Hải và nhà máy nhựa biến tính thuộc Trung tâm R&D chung Thượng Hải, được thành lập bởi Đại học Giao thông Thượng Hải, Chính quyền nhân dân thành phố Pingdingshan và Tập đoàn Pingmei Shenma Trung Quốc. Hệ thống R&D hoàn hảo không chỉ cung cấp nền tảng hợp tác đổi mới cho Pingmei Shenma Trung Quốc Tiến bộ công nghệ và mở rộng công nghiệp của Tập đoàn trong lĩnh vực vật liệu nylon mới cũng hỗ trợ khách hàng đáp ứng nhu cầu cao hơn và tạo ra giá trị bằng đổi mới công nghệ sản xuất khoa học.

Phòng thí nghiệm:

Phòng thí nghiệm1
Phòng thí nghiệm2
Phòng thí nghiệm4

Nhà máy Shenma:

Shenma-Nhà máy-4
Shenma-Nhà máy-5
Shenma-Nhà máy-3
Shenma-Nhà máy-1
Shenma-Nhà máy-2